Tyršova198
345 43 Koloveč
Po - Pá 7.00 - 15.00
So - Ne ZAVŘENO

Technickým řešením a kvalitou provedení našich protipožárních uzávěrů dbáme a pečujeme o Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašeho majetku. K našim výrobkům nabízíme i plnohodnotné poradenství s cílem poskytnout Vám co nejvyšší úroveň služeb.

UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ A UZÁVĚR

Vychází z návrhu požárního uzávěru (projektu) stavby, jehož cílem je navrhnout uzávěr tak, aby bránil v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob,  popřípadě majetkovým újmám. Pro tento účel se pro každou stavbu zpracovává  projektová dokumentace stavby, kterou  nazýváme požárně bezpečnostní řešení  stavby, zkráceně PBŘ.

POŽADAVKY NA PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A UZÁVĚRY

 • dveře musí plnit funkci požárního uzávěru
 • dveře musí splnit požadovanou dobu požární odolnosti stanovené v minutách dle platné ČSN
 • požadované materiálové řešení

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

EW15, EW30 a EI15, EI30 DP3 ( plné hladké do ocelové zárubně až EI45 DP3 ) maximální průchozí rozměr 1100 x 2340 mm

 • plné hladké
 • plné kazetové
 • prosklené (celoprosklené, částečně prosklené s kazetou nebo výřezové)
 • zárubeň ocelová, dřevěná rámová, dřevěná obložková

EW 30 DP3 až EI 30 DP3 maximální průchozí rozměr 1800 x 2400

 • plné hladké
 • plné kazetové
 • prosklené (celoprosklené, částečně prosklené s kazetou nebo výřezové)
 • zárubeň ocelová, dřevěná rámová, dřevěná obložková

EW 30 DP3 až EI 30 DP3 maximální rozměr 3000 x 3000 mm, konstrukce dřevěná rámová

Dveřní křídla:

 • plné hladké
 • plné kazetové
 • prosklené

Dveře jsme schopni vyrobit jako kouřotěsné konstrukce DP3+C Sa nebo C Sm nebo jako požární a kouřotěsné uzávěry s klasifikací až EI1 30 DP3+C Sa-m a EI2 30 DP3+C Sa-m.

Venkovní i vnitřní výrobky konstrukce typu DP3 jsou vyrobeny z kvalitních nastavovaných lepených lamel SM,DB, BO, nejméně třívrstvých.

Povrch vnitřních výrobků tvoří:

 • borovicová lamela severská borovice + zasklívací lišty z tvrdého dřeva (nejlevnější varianta)
 • kvalitní dýhy (SM,DB,BK, TŘ atd.) mořené nebo nemořené
 • HPL lamináty
 • MDF (pod barvu)

Výrobky jsou nastříkány polyuretanovým lakem nebo barvou v odstínu dle vzorníku RAL nebo NCS.

U výrobků s požární odolností EW dvě varianty zasklení:

 • leštěné drátosklo (levnější)
 • čiré požární sklo

U výrobků s požární odolností EI jen:

 • čiré nebo mléčné požární sklo

Požární sklo je možné kombinovat s běžnými skly v izolačním dvojskle.

V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) stavby vybavíme výrobky nadstandardně

 • samozavírač
 • koordinátory zavírání křídel
 • panikovým kováním dle norem EN 179 i EN 1125 nebo zámkem s panikovou funkcí
 • magnety pro aretaci křídel v otevřené poloze (podmínkou je napojení na EPS nebo kouřové čidlo)
 • elektropohony
 • elektromotorickými zámky
 • kartovými zámky
 • apod

Design výrobků se vždy přizpůsobuje přání zákazníka. Jsme schopni vyrobit moderní hladké dveře v bezfalcovém provedení, i repliky starých profilovaných dveří.

OZNAČENÍ A NORMY

Výrobky jsou v souladu s § 5 vyhlášky MV č.202/1999 označeny štítky z hliníkového plechu s písmennou a číselnou značkou požární odolnosti. V souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o certifikaci výrobků jsou výrobky označeny hliníkovým štítkem obsahujícím název firmy a výrobní číslo. Požární sklo je označeno vypískováním s udáním požární odolnosti a tloušťky skla.

Jedná se o dobu, po kterou si požární uzávěr uchovává svou funkci dle ČSN.

 • 15 min
 • 30 min
 • 45 min
 • 60 min
 • 90 min
 1. Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 2. Zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně
 3. Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 4. Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 5. ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
 6. ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 7. ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 8. ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
 9. ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
 10. ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení

ZÁKLADNÍ PRINCIP PROTIPOŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba musí být rozdělena na menší celky – požární úseky s  cílem zpomalit, omezit nebo zastavit šíření ohně a kouře, a tím zajistit dostatek času pro bezpečný únik osob, zvířat a snížení riziku vzniklých škod na majetku.

Protipožární dveře se liší použitými materiály, cenou výrobku a hlavně odlišnou výrobní technologií. Výroba veškerých protipožárních dveří a uzávěrů podléhá certifikačním řízením, které splňujeme.

HLEDÁME SMLUVNÍ REGIONÁLNÍ PARTNERY

Hledáme pro vybrané regiony v ČR a SR seriózní smluvní partnery pro prodej našich protipožárních systémů (dřevěné), kteří by ve svém regionu zajišťovali prodej včetně vlastních montáží a následného servisního zázemí..

Požadujeme

 • vlastní prodejní zázemí s obsluhou (prodejnu-showroom)
 • vlastní nebo stálé smluvní montážní pracovníky pro (zaměřování, montáž a servis)
 • schopnosti a zájem o vzdělávání se v tomto oboru
 • aby jste měli vlastní firemní funkční web

Nabízíme Vám

 • po vzájemném vyzkoušení oboustranné spolupráce (cca 6-9 měsíců) nabízíme získání statutu (FIREBUSTERS – partner, nebo FIREBUSTERS – výhradní regionální prodejce)
 • řádné technické a obchodní zaškolení za naší technické podpory
 • obchodní podporu (prospekty – zdarma, označení provozovny – dle typu partnerství, zveřejnění na našem firemním webu, aj.)
 • po odborném zaškolení a několika realizací zakázek na naše zboží, získáte naši technickou oficiální certifikaci na montáže
 • možnost prodeje i dalších našich sortimentů
 • naše protipožární systémy mají řádnou a platnou technickou certifikaci ze zkušebny
 • a další obchodní podporu dle úrovně spolupráce